شیراز، شهرک سراج خیابان پاییز
1403-01-24  
+98 990 620 4251
شاهانه شیمی
را یاد بگیرید
شیمی سخت نیست
اگر اصولی یاد بگیرید
در مقام شاهان شیمی
آموزش ببینید
درباره ما

آکادمی کنکور شاهان شیمی

آکادمی کنکور شاهان شیمی به مدیریت عرفان نریمانی در شیراز آغاز به فعالیت نمود و در راستای آموزش هرچه بهتر درس شیمی به دانش آموزان پشت کنکوری و دبیرستانی فعالیت حرفه ای خود را انجام می دهد

آموزش شاهانه ی شیمی
پیش به سوی موفقیت شاهانه
شاهان شیمی
آکادمی کنکور شاهان شیمی